Facebook Messenger เปิดให้แสดงอารมณ์ชอบไม่ชอบหรืออื่นๆ ในหน้าแชทแล้ว

Facebook Messenger แสดงอารมณ์ต่างๆต่อข้อความ ในหน้าแชท


เฟสบุ๊คพยามเพิ่มการตอบโต้หรือแสดงอารมณ์ต่อข้อความต่างๆให้ได้ในหลายรูปแบบ หลังจากเปิดให้แสดงอารมณ์ต่างๆได้มากกว่าแค่กด LIKE แล้ว เฟสบุ๊คก็ได้เปิดให้สามารถแสดงอารมณ์ในส่วนของ Facebook Messenger ได้แล้ว

สำหรับรูปแบบของการแสดงอารมณ์ใน Facebook Messenger ที่ว่านี้คือ เมื่อเราได้ข้อความจากเพื่อนในหน้าแชท หรือกลุ่มแชท บริเวณข้อความดังกล่าว เมื่อแตะไปยังข้อความดังกล่าว จะมีลูกภาพอีโมจิ เมื่อกดจะมีอีโมต่างๆ ให้เลือกมากมายเพื่อแสดงอารมณ์ต่อข้อความนั้นๆ และข้อความดังกล่าว ก็จะมีตัวเลขว่ามีการแสดงอามร์เท่าไหร่

การแสดงอารมณ์ต่อข้อความต่างๆ สามารถใส่ได้ในทุกข้อความ เพื่อให้ผู้อ่านรู้ว่า เราแสดงอารมณ์นั้นๆต่อข้อความไหน เพราะบางครั้ง คู่สนทนาพิมพ์มาหลายอย่าง บางทีเราอยากจะส่งสติ๊กเกอร์แสดงอารมณ์ไป ผู้อ่านอาจเข้าใจผิดหรือไมรู้ว่าอารมณ์ที่แสดงนั้นต่อข้อความไหน ซึ่งรูปแบบใหม่นี้ จะเป็นการเจาะจงเฉพาะข้อความ และมีข้อดีสำหรับการแชทแบบกลุ่ม เหมือนมีการถูกใจหรือแสดงอารมณ์ได้แบบกลุ่มนั้นเอง

ฟีเจอร์ดังกล่าวตอนนี้สามารถใช้งานได้แล้วผ่านแอพบนมือถือหรือเว็บเบราว์เซอร์ในคอมพิวเตอร์ แต่สำหรับใครที่ยังไม่สามารถใช้งานได้ คงต้องรอให้ทางเฟสบุ๊คอัพเดทให้สามารถใช้งานได้ทุกคนเร็วๆนี้ครับ

About modify 4848 Articles
สามารถนำบทความไปเผยแพร่ได้อย่างอิสระ โดยกล่าวถึงแหล่งที่มา เป็นลิงค์กลับมายังบทความนั้นๆ บทความอาจมีการพิมพ์ตกเรื่องภาษาไปบ้าง ต้องขออภัย พยามจะพิมพ์ผิดให้น้อยที่สุด (ทำเว็บคนเดียวไม่มีคนตรวจทาน) บทความที่สอนเรื่องต่างๆ กรุณาอ่านบทความให้เข้าใจก่อนโพสต์ถาม ติดตรงไหนสามารถถามได้ที่โพสต์นั้นๆ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.