ศัพท์บัญญัติ คืออะไร

ทำความรู้จัักกับคำสร้างใหม่ หรือ ศัพท์บัญญัติ ว่าหมายถึงอะไร

เชื่อว่าหลายคนคงจะเคยได้ยินคำว่า “ศัพท์บัญญัติ”, “คำบัญญัติ” กันมาบ้าง หลายคนอาจจะไม่รู้ความหมายของศัพท์นี้ว่าหมายความว่าอย่างไร วันนี้เราจะมาเรียนรู้กับคำ คำนี้กันครับว่ามันมีความหมายว่าอะไร

คำสร้างใหม่ หรือ ศัพท์บัญญัติ หมายถึงคำที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ซึ่งอาจเริ่มมีการใช้งานทั่วไป แต่อาจยังไม่เป็นที่ยอมรับในภาษาทั่วไป อาจถูกสร้างขึ้นมาเพื่อความเฉพาะเจาะจง เกี่ยวกับคน การเผยแพร่ เวลา หรือเหตุการณ์

ในประเทศไทยราชบัณฑิตยสถานมีหน้าที่บัญญัติศัพท์ และมีคณะกรรมการบัญญัติศัพท์สาขาวิชาต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการบัญญัติศัพท์ปรับอากาศ คณะกรรมการบัญญัติศัพท์วิทยาศาสตร์ คณะอนุกรรมการบัญญัติศัพท์แพทย์ และคณะกรรมการบัญญัติศัพท์พิมพ์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานทางด้านวิทยาการและเทคโนโลยีจาก ต่างประเทศเข้ามา และได้บัญญัติศัพท์เฉพาะขึ้นมาใช้เอง เช่น คณะกรรมการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย คณะกรรมการพิจารณาศัพท์วิชาการศึกษาของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ และกรรมการพิจารณาศัพท์วิชาการของกรมวิชาการ

อธิบายง่ายๆก็คือ ศัพท์บัญญัติ คือ “คำสร้างใหม่” ที่หมายความว่า เป็นคำที่เกิดขึ้นใหม่ ที่อาจเกิดขึ้นใหม่ๆเสมอตามยุคสมัย โดยราชบัณฑิตยสถานมีหน้าที่กำหนดคำใหม่ๆ เหล่านี้ เพื่อใช้แบบทางการและมีความหมายที่ชัดเจน

modify: สามารถนำบทความไปเผยแพร่ได้อย่างอิสระ โดยกล่าวถึงแหล่งที่มา เป็นลิงค์กลับมายังบทความนั้นๆ บทความอาจมีการพิมพ์ตกเรื่องภาษาไปบ้าง ต้องขออภัย พยามจะพิมพ์ผิดให้น้อยที่สุด (ทำเว็บคนเดียวไม่มีคนตรวจทาน) บทความที่สอนเรื่องต่างๆ กรุณาอ่านบทความให้เข้าใจก่อนโพสต์ถาม ติดตรงไหนสามารถถามได้ที่โพสต์นั้นๆ