ความสามารถของ Application Programming Interface (API)

Application Programming Interface (API)

รู้หรือไม่ว่า “Open API” สามารถนำมาเปรียบเทียบได้กับคำว่า “Mobile First” เพราะในช่วงปีที่แล้ว มีการเปิด Software Platform ของตนเองให้ระบบอื่นๆสามารถเข้ามาเชื่อมต่อผ่าน API ได้ เพราะฉะนั้นองค์กรต่าง ๆ ที่ได้มีระบบสำหรับให้บริการจึงควรมีนโยบายในการนำเอา API มาร่วมใช้ด้วย  เพราะมันสามารถช่วยเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจได้อีกทางหนึ่ง เนื่องจากผู้ใช้งานในสมัยนี้ต้องการความสะดวกสบายและความรวดเร็ว จึงนิยมชมชอบเป็นอย่างมากหากจะมีการรวมระบบต่าง ๆ เข้าไว้ในระบบเดียวหรือมีความเชื่อมต่อซึ่งกันและกัน และ Facebook เองก็เป็นตัวอย่างในการเปิด Open APIs ที่ดี โดย Facebook APIs ได้เปิดระบบให้นักพัฒนาเว็บไซต์จากภายนอกสามารถเข้ามาเชื่อมต่อระบบต่างๆ ของตนเองได้  ทำให้บางครั้งผู้ใช้งานระบบต่าง ๆ สามารถนำเอา Account Facebook ของตนเองมาใช้งานกับแอพพลิเคชั่นนั้นๆได้ทันที ส่งผลให้ยอดผู้ใช้งานเติบโตอย่างรวดเร็ว ยกตัวอย่างเช่น การสมัครสมาชิกเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่สามารถเข้าผ่านระบบของ Facebook ได้เลย

ซึ่ง Cisco เคยเข้าซื้อกิจการของ Tropo ผู้สร้าง API Platform สำหรับแอพพลิเคชั่นประเภท Voice และ Messaging โดยเฉพาะ เพื่อให้นักพัฒนาจากภายนอกสามารถเชื่อมต่อแอพพลิเคชั่นหรือเว็บไซท์เข้ากับบริการของ Tropo เพื่อทำการโทรออก, ส่งข้อความ, เริ่มการประชุม หรือใช้งาน Speech Recognition ได้ทันที เช่นเดียวกับ Facebook ด้วยการใช้คำสั่งเพียงไม่กี่คำ แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีช่องโหว่อยู่มากมายในระบบ API ที่ทำให้เหล่าแฮกเกอร์สามารถโจมตีได้หากมีระบบความปลอดภัยที่ไม่รัดกุมเพียงพอ เพราะฉะนั้นนอกจากความต้องการในการสร้างความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการแล้ว นักพัฒนาควรคำนึงถึงเรื่องนี้ให้เป็นเรื่องสำคัญด้วย จะยิ่งทำให้ผู้ใช้บริการเกิดความเชื่อมั่นและทำให้มีผู้สนใจเข้าร่วมใช้บริการเพิ่มขึ้นจำนวนมาก

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.