Firefox 57 ออกแล้ว เพิ่มความเร็ว ปรับปรุงหน้าตาใหม่

Firefox Quantum

Firefox 57 หรือ Firefox Quantum ออกแล้วปรับโฉมใหม่ ใช้ Google Search เป็นตัวค้นหาเบื้องต้น


ก่อนหน้านี้มีข่าวการจะเปิดตัว Firefox 57 หรือ Firefox Quantum ที่ทาง Firefox บอกว่าจะมาเป็นเจ้าของเบราว์เซอร์อีกครั้ง ล่าสุด Firefox 57 เปิดตัวมาแล้ว สิ่งที่เห็นคือการเปลี่ยนรูปร่างใหม่ ปรับเปลี่ยนไอคอนต่างๆ เล็กๆน้อยๆ

Firefox 57 หรือ Firefox Quantum

Firefox 57 หรือ Firefox Quantum มีการยกเครื่องเอนจินใหม่ทั้งหมด เพื่อมาแทนเอนจิน Gecko ที่ใช้ก่อนหน้านี้ ปรับเปลี่ยนด้านการประมวลผลของซีพียู และใช้จีพียูเข้ามาช่วยในการประมวลผลด้วย ผลที่ได้คือมีความเร็วขึ้นเป็น 2 เท่า มีการปรับเปลี่ยนเรื่อง UI หน้าตาใหม่ Photon ให้ดูสดใสยิ่งขึ้น เน้นการใช้งานให้ลื่นไหลยิ่งกว่าเดิม

search engine

สำหรับ Firefox 57 หรือ Firefox Quantum มีการเปลี่ยนเครื่องมือการค้นหาหลักที่จากเดิมใช้งาน Yohaoo ในบางประเทศกลับมาเป็น Google Search เหมือนเดิมโดยผู้ใช้ที่มีการเปลียนแปลงกลับมาใช้ Google Search ได้แก่ ประเทศสหรัฐฯ, แคนาดา, ฮ่องกง และไต้หวัน จากสำนักงานข่าวประเทศรายงานว่า Mozilla เป็นคนบอกเลิกสัญญากับ Yahoo ก่อนโดยฝังทาง Mozilla  ให้เหตุผลที่ว่าเพื่อให้ประสบการณ์ที่ดีต่อผู้ใช้ แต่ยังไม่มีรายงานว่า Mozilla  ต้องจ่ายเท่าไหร่ในการบอกเลิกสัญญา หรือเสียรายได้ไปเท่าไหร่ และได้จาก Google Search หรือไม่

New Firefox

ดาวน์โหลด Mozilla Firefox ใหม่ได้จาก  Windows, Mac or Linux. หรือสำหรับมือถือ iOS และ Android.

About modify 4889 Articles
สามารถนำบทความไปเผยแพร่ได้อย่างอิสระ โดยกล่าวถึงแหล่งที่มา เป็นลิงค์กลับมายังบทความนั้นๆ บทความอาจมีการพิมพ์ตกเรื่องภาษาไปบ้าง ต้องขออภัย พยามจะพิมพ์ผิดให้น้อยที่สุด (ทำเว็บคนเดียวไม่มีคนตรวจทาน) บทความที่สอนเรื่องต่างๆ กรุณาอ่านบทความให้เข้าใจก่อนโพสต์ถาม ติดตรงไหนสามารถถามได้ที่โพสต์นั้นๆ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.