Twitter เริ่มทดสอบ Nearby แสดงทวิตที่อยู่ใกล้เรา

Twitter เริ่มสดสอบฟิวเจอร์ที่มีชื่อว่า Nearby  โดยแสดงทวิตที่มีที่อยู่ใกล้ๆเรา โดยฟิวเจอร์นี้ต้องการเข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งของเราในการใช้งาน

Nearby

สำหรับฟิวเจอร์นี้เกิดคำถามตามมาว่า เราจะอยากรู้ หรือ จำเป็นต้องเห็นทวิตของคนที่อยู่ใกล้เราไปทำไม ทั้งนี้หลายคนให้ความเห็นว่า อาจจะเป็นการแนะนำคนที่อยู่ใกล้ๆให้เราได้รู้จัก (คล้ายๆ แอพ Wechat) หรือไม่ก็เป็นการเปิดช่องทางให้โฆษณา ในพื้นที่นั้นๆ แนะนำสินค้าได้ตรงจุดและกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง

อย่างไรก็ดีครับนี้เป็นการทดสอบ ยังไม่มีรายละเอียดนำมาใช้งานจริงๆ หรือไม่อย่างไร

ที่มา – Wall Street Journal

About modify 4192 Articles
สามารถนำบทความไปเผยแพร่ได้อย่างอิสระ โดยกล่าวถึงแหล่งที่มา เป็นลิงค์กลับมายังบทความนั้นๆ บทความอาจมีการพิมพ์ตกเรื่องภาษาไปบ้าง ต้องขออภัย พยามจะพิมพ์ผิดให้น้อยที่สุด (ทำเว็บคนเดียวไม่มีคนตรวจทาน) บทความที่สอนเรื่องต่างๆ กรุณาอ่านบทความให้เข้าใจก่อนโพสต์ถาม ติดตรงไหนสามารถถามได้ที่โพสต์นั้นๆ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.