ดาวน์โหลดประวัติการค้นหา Google ได้แล้ว

สำหรับใครทีอยากได้ประวัติการค้นหาของเรา สามารถเรียกขอดาวน์โหลดได้แล้ว โดยท่านสามารถเข้าไปได้ที่ Google Web History  จากนั้นให้เข้าสู่ระบบ ที่เราต้องการจะดาวน์โหลดประวัติการค้นหาของ Google

จากนั้นให้เลือก การตั้งค่า ด้านข้าง และเลือกดาวน์โหลด ดังภาพด้านล่าง

จะมีหน้าต่างขึ้นแจ้งเตือนดังภาพด้านล่าง

ก็จะมีข้อความการเตือนต่างๆ ว่าไฟล์นี้สำคัญอย่งไร จากนั้นให้กด “สร้างที่เก็บ” ไฟล์ที่เราต้องดาวน์โหลดจะถูกคำนวน หรือรวมไฟล์ให้เราดาวน์โหลดอาจใช้เวลาหน่อย และจะมีอีเมล แจ้งไปให้เรามาดาวน์โหลด หากไฟล์ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้วใน Google Drive

modify: สามารถนำบทความไปเผยแพร่ได้อย่างอิสระ โดยกล่าวถึงแหล่งที่มา เป็นลิงค์กลับมายังบทความนั้นๆ บทความอาจมีการพิมพ์ตกเรื่องภาษาไปบ้าง ต้องขออภัย พยามจะพิมพ์ผิดให้น้อยที่สุด (ทำเว็บคนเดียวไม่มีคนตรวจทาน) บทความที่สอนเรื่องต่างๆ กรุณาอ่านบทความให้เข้าใจก่อนโพสต์ถาม ติดตรงไหนสามารถถามได้ที่โพสต์นั้นๆ