เมื่อ PHP เข้ารหัสและถอดรหัสเพียงแค่ใช้กุญแจดอกสำคัญดอกเดียวกัน หรือเรียกว่า (Secret-Key)

7 กันยายน 2017 none 0
ด้วยเหตุที่ว่า การเปลี่ยนแปลงไปในตัวของระบบ ระบบหนึ่งนั้นอาจจะต้องจำเป็นที่ต้องมีการที่จะแลกเปลี่ยนตัวของข้อมูลและข่าวสารที่เกิดขึ้นระหว่างเจ้าตัวของคอม…