No Picture

ศาลยันตาม (กสทช.) สั่งปรับ ค่ายมือถือ 1 แสนบาทต่อวัน ห้ามมีวันหมดอายุ มือถือเติมเงิน

ธ.ค. 11, 2012 modify 0

  หลังจากที่ ทรูมูฟ ยื่นฟ้อง นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. และคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม เพื่อขอให้ศาลทุเลาคำสั่งปรับเงินค่ายมือถือที่ยึดเงินจากผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือแบบเติมเงิน (Pre-Paid) วันละ 100,000 บาท และกำหนดมาตรการรวมถึงวิธีบรรเทาทุกข [อ่านต่อ…]

1 69 70 71