No Picture

แป้นพิมพ์ลัด (ShortCut) ใน Windows XP

ธ.ค. 8, 2012 modify 0

เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน Windows ง่ายๆ ด้วยการจดจำ และเรียนรู้การใช้งาน Keyboard ผสมผสานกับการใช้งานเม้าส์ รับรองคุณจะทำงานได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น BACKSPACE (ดูโฟลเดอร์ย้อนขึ้นหนึ่งระดับใน My Computer หรือ Windows Explorer) ESC (ยกเลิกงานปัจจุบัน) CT [อ่านต่อ…]

1 330 331 332