กสทช.

สรุปแล้ว มือถือพรีเพด กสทช. สรุปบัตรเติมเงินมีวันหมดอายุได้ สะสมได้ไม่เกิน 365 วัน

กสทช. หารือร่วม 3 ค่…

กสทช. ประกาศ ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ต้องไม่เกิน 99 สตางค์ต่อนาที เริ่มมีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2556

กสทช. ประกาศ ประกาศช…