No Picture

การใช้งาน Gmail (การส่งอีเมล์ของจีเมล์)

พ.ค. 25, 2013 modify 0

สอนการสมัครอีเมล์มาหลายบทความแล้ว คราวนี้เราจะมาสอนการใช้งานกันบ้างดีกว่า วันนี้จะมาขอพูดถึงเรื่องการใช้งานเกียวกับการส่งอีเมล์ของ Gmail หรือ Google Mail (มีน้องๆขอมาหลายคนให้สอนการใช้งาน Gmail ) ว่าแล้วมาเริ่มกันเลยดีกว่า