No Picture

Twitter โดนแฮก เตือนผู้ใ้ช้เปลี่ยนรหัสผ่าน

ก.พ. 2, 2013 modify 0

สำนักข่าวบีบีซีของอังกฤษ รายงายว่า Twitter ออกมาเปิดเผยกับผู้ใช้งาน Twitter โดนแฮกและเจาะข้อมูลผู้ใช้ออกไปได้ราว 250,000 บัญชี โดยเรื่องเกิดจากทาง Twitter สังเกตุว่ามีการเ้ข้าใช้ Twitter อย่างผิดปกติเลยตรวจสอบและพบว่า มีการแฮกเกิดขึ้น