thumbnail default

บล็อคเบอร์โทรเข้า dtac บริการเลือกรับสายและไม่รับสาย (Call Screening)

13 มกราคม 2013 modify 0
ไหนๆก็เขียนบริการเลือกรับสายของ AIS ไปแล้ว มาเขียนของ Dtac เอาไว้บ้างดีกว่าเพื่อใครสนใจอยากจะรู้รายละเอียด บล็อคเบอร์โทรเข้า dtac บริการเลือกรับสายและไม่รับสา…