No Picture

วิธีเล่น Skype จาก Account ของ MSN

ม.ค. 21, 2013 modify 0

คงได้ยินข่าวกันแล้วว่าทาง MSN จะปิดให้บริการ วันนี้ก็เลยนำบทความของ www.zoneza.com ที่เขาเขียนเอาไว้มาเผยแพร่การปรับใช้ MSN เข้าหา Skype ทำอย่างไรมาดูกัน จากบทความ วิธีเล่น Skype