No Picture

SkyDrive คืออะไร ใช้งานอย่างไร

ม.ค. 31, 2013 modify 0

สำหรับใครที่ใช้อีเมล์ของเครือไมโครซอฟท์ ไม่ว่าจะเป็น @hotmail.com @msn.com @live.com @windowslive.com @hotmail.co.th คงจะเคยเห็นเมนู SkyDrive แล้วเกิดความสงสัยว่ามันคืออะไร แล้วเอาไว้ทำอะไร เรามารูจัก SkyDrive กันดีกว่า