thumbnail default

สนามไฟฟ้า คืออะไร สูตรสนามไฟฟ้า

21 มกราคม 2013 modify 0
สนามไฟฟ้า (electric field) คือปริมาณซึ่งใช้บรรยายการที่ประจุไฟฟ้าทำให้เกิดแรงกระทำกับอนุภาคมีประจุภายในบริเวณโดยรอบ หน่วยของสนามไฟฟ้าคือ นิวตันต่อคูลอมบ์ หร…