thumbnail default

สมัครเมล์ hotmail ไม่ได้ ข้อผิดพลาดในการลงทะเบียน 450

9 ธันวาคม 2012 modify 0

วันนี้เขียนบทความเกี่ยวกับการสมัครเมล์ไปหลายบทความทำให้เราสมัครเมล์ไปหลายอันอยู่ๆก็ขึ้นว่า ข้อผิดพลาดในการลงทะเบียน 450 คุณได้สร้างบัญชี Microsoft ถึงจำนวนที่จำกัดต่อวันแล้ว โปรดรออีกหนึ่งวัน แล้วลงทะเบียนอีกครั้ง หรือติดต่อฝ่ายสนับสนุนเพื่อขอความช่ว [อ่านต่อ…]