โทรศัพท์เคลื่อน

โหมดเครื่องบิน บนสมาร์ทโฟน (โทรศัพท์มือถือ) คืออะไร

เชื่อว่าโทรศัพท์หลาย…

กสทช. ประกาศ ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ต้องไม่เกิน 99 สตางค์ต่อนาที เริ่มมีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2556

กสทช. ประกาศ ประกาศช…