ARKit คืออะไร Augmented Reality เทคโนโลยี AR ของ Apple

5 มกราคม 2018 modify 0

AR ย่อมาจาก Augmented Reality อ่านว่า อ็อกเมนเท็ด เรียลลิตี้ แปลเป็นไทยว่า “ความเป็นจริงแต่งเติม” หรือ “ความเป็นจริงเสริม”  เป็นเทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่างความเป็นจริง และ โลกเสมือนที่สร้างขึ้นมาผสานเข้าด้วยกันผ่านซอฟต์แวร์และอ [อ่านต่อ…]