[PR] ไป่ตู้ (Baidu) เปิดช่องทางเข้าถึงนักท่องเที่ยวจีนแบบไม่กั๊ก

14 พฤศจิกายน 2016 modify 0
ปัจจุบัน คนจีนยุคใหม่ที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมีจำนวนมากขึ้น อีกทั้งชอบการท่องเที่ยวด้วยตัวเองมีสัดส่วนสูงถึง 74% จากนักท่องเที่ยวทั้งหมด และกว่า 50% ขอ…