No Image

Google Earth เป็นภาษาต่างดาว อ่านไม่ออกแก้อย่างไร

7 มิถุนายน 2013 modify 1

วันนี้มีโอกาศได้ใช้ Google Earth เป็น Version 7.1.1.1580 (beta) จริงๆแล้ว version นี้เป็นภาษาไทย แต่พอดาวน์โหลดมาแล้วใช้งานปรากฏว่าเป็นภาษาต่างดาว(สี่เหลี่ยม) อ่านไม่ออก คราวนี้จะกดอะไรไม่ถูกเลยเมนูก็อ่านไม่ออกเลยมั่วๆคลำไปคลำมาก็เจอที่เปลี่ยนภาษาให้ [อ่านต่อ…]