Grab เข้าซื้อกิจการ Uber ในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

27 มีนาคม 2018 none 0
Grab ผู้ให้บริการเรียกรถรายใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ทำการเข้าบริหารกิจการของ Uber ในเขตให้บริการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีกิ…