Intel Core i9

Intel ประกาศวางจำหน่าย CPU Gen 12th ในประเทศไทยวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564

ประเด็นข่าวสำคัญ อิน…

อินเทลจัดงานเปิดตัวโปรเซสเซอร์ Intel Core i9 ที่กรุงปักกิ่ง

เนื่องด้วยอุตสาหกรรม…