thumbnail default

LINE จัดกิจกรรมสรรหานักศึกษาไทยเข้าร่วมงาน “LINE Next in Thailand”

4 พฤศจิกายน 2013 modify 1
LINE ประกาศรับสมัครงานนักศึกษาไทย โดยจัดกิจกรรมให้แข่งขัน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ LINE ภายใต้กิจกรรมที่มีชื่อว่า “LINE Next in Thailand” โดยการคัดหาคน…