google logo

ประวัติ Google (กูเกิล) ความเป็นมา มีมาอย่างไร

6 กุมภาพันธ์ 2013 modify 0
เชื่อว่าทุกวันนี้คงไม่มีใครไม่รู้จัก เว็บ search engine ที่โด่งดังอย่าง Google ด้วยส่วนตัวของผมเองใช้ Google สมัยเรียกหนังสือจำไ้ด้ว่าก่อนหน้าที่ Google จะเป็นท…