“LG InnoFest Asia 2018” โชว์เทคโนโลยี AI สั่งงานด้วยเสียงผ่านรีโมทที่ใช้ควบคุมผลิตภัฑณ์

27 เมษายน 2018 none 0
เมื่อวันที่ 25 เมษายน ที่ผ่านมา แอลจี อีเลคทรอนิคส์ ได้เชิญพาร์ทเนอร์ ในเอเชีย เข้าร่วมงาน LG InnoFest Asia 2018 ที่จัดขึ้นขึ้นที่แอลจี ซายแอ้นท์ พาร์ค ศูนย์วิจัยและพ…