Microsoft Team chat

Microsoft Team คืออะไรใช้งานฟรีหรือไม่

9 กรกฎาคม 2021 modify 0

สำหรับใครที่ต้องการใช้งานโปรแกรมหรือแแอปพลิเคชัน Microsoft Team ซอฟต์แวร์ท้ายการสนทนาติดต่อสือสารออนไลน์จากไมโครซอฟท์ ที่เปิดให้ดาวน์โหลดและใช้งานฟรีในเบื้องต้น หลายคนอาจเกิดคำถามว่ามันคืออะไร และใช้งานอย่างไร บทความนี้จะมาสรุปและทำความเข้าใจเกี่ยวกั [อ่านต่อ…]