Facebook รวบรวมเหตุการณ์แห่งมี มาดูกันว่าอะไรที่ผ่านมาในปีนี้ได้รับความนิยมบ้าง

6 ธันวาคม 2017 modify 0
เป็นเรื่องประจำที่แต่ละปี Facebook จะรายงานความนิยมต่างๆของการมีส่วนร่วมของผู้ใช้งาน Facebook โดนจัดอันดับที่สุด 3 อันดับใน 3 ประเภทว่ามีการพูดถึงมากที่สุดหรื…