No Image

ประวัติ นิโคเลาส์ โคเปอร์นิคัส บน Doodle Google วันนี้

19 กุมภาพันธ์ 2013 modify 0

มาอีกแล้วสำหรับ  doogle วันสำคัญต่างๆของปี วันนี้ 19 กุมภาพันธ์ ตรงกับวันเกิดของ นิโคเลาส์ โคเปอร์นิคัส เขามีความสำคัญอย่างไร ทำไม Google จึงให้เกรียติ ขึ้นเป็น Doodle ครบรอบ  540 ปีของนิโคเลาส์ โคเปอร์นิคัส มารู้จักเขากันดีกว่า