ฉาวอีกแล้ว ผู้ใช้พบปัญหา No Service บน iPhone 7 ทาง Apple ลั่นพร้อมเยียวยาผู้ใช้เต็มที่

3 กุมภาพันธ์ 2018 none 0
ปัญหา No Service ถูกค้นพบตั้งแต่เดือนกันยายน ปี 2016 เมื่อผู้ใช้รายหนึ่งระบุว่าเมื่อเข้าสู่ Airplane Mode และจัดการปิดการใช้งาน ปรากฏว่า iPhone 7 ไม่สามารถเชื่อมต่…