บริการใหม่ Request to Pay จากพร้อมเพย์ พร้อมให้บริการ 17 ก.พ.นี้

17 กุมภาพันธ์ 2018 none 0
บริการเรียกเก็บเงิน (Request to Pay) ผ่านระบบพร้อมเพย์ เป็นบริการต่อยอดบนโครงสร้างพื้นฐานของระบบพร้อมเพย์ที่มีมาตรฐาน โดยระบบกลางจะพร้อมให้บริการตั้งแต่วันท…