No Image

Microsoft Surface 2 ประกาศขายในประเทศไทยแล้ววันนี้

1 ตุลาคม 2013 modify 0

ไมโครซอฟท์ประกาศขาย Surface 2 แล้วในวันที 1 ตุลาคม พร้อมๆกับประเทศ ฮ่องกง เกาหลีใต้ มาเลเซีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ และ ไต้หวัน รวม 26 ร้านค้า