Thunderbolt logo

Thunderbolt คืออะไร

11 กันยายน 2017 modify 0

ในยุคที่ข้อมูลมีขนาดใหญ่ขึ้นเลื่อยๆ ด้วยเหตุผลที่ว่า สือมีความละเอียดขึ้น ไม่ว่าจะเป็น รูปภาพ, คุณภาพไฟล์เสียงหรือแม้แต่วีดีโอ ไฟล์ขนาดใหญ่ไม่เพียงแต่มีข้อดีในเรื่องของความคมชัดหรือคุณภาพของไฟล์สือต่างๆเท่านั้น แต่นำมาด้วยความยุ่งยากในการถ่ายโอนย้ายข [อ่านต่อ…]