thumbnail default

WordPress อัพเดท รุ่น 3.5.1 แล้วจ้า

25 มกราคม 2013 modify 1

เมื่อวาน 24 มกราคม 2556 ใครใช้ Wordpress คงจะได้รู้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงถึงการแจ้งเตือนว่ามีการอัพเดทรุ่นใหม่ออกมาแล้ว จาก 3.5.0 เป็น 3.5.1 หลายคนสงสัยว่าการอัพเดทครั้งนี้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง มาดูกัน