Font ระบบของ Windows 10 ใช้ฟอนต์อะไร และใน Command Prompt ใช้อะไร

ดูว่า Windows 10 ใช้งาน Font System Windows 10

บทความนี้จะมาพูดถึงเรื่องของฟอนต์ใน Windows หลายคนอาจจะทราบว่า Windows ใช้ Font อะไรในระบบของ Windows ในการแสดงเมนูต่างๆ ที่เราอ่าน รวมถึงในหน้าต่างของ Command Prompt ที่ตัวหนังสือสีขาวๆพื้นสีดำ ใช้ font อะไร เผื่อใครอยากจะทราบบทความนี้จะมาให้ความรู้กัน

Font default SysTem Windows 10

สำหรับ Windows 10 ใช้งาน Font ของ Segoe UI ฟอนต์ดังกล่าวถูกนำมาใช้กับเมนูต่างๆของ Windows 10 และรุ่นอื่นๆ รวมถึงใช้ในการแสดงผลของ Logo Windows อีกด้วย

จากภาพด้านบนให้สังเกตด้านล่างจะเป็นโลโก้ของ Windows ส่วนด้านบนเป็นข้อความที่พิมพ์จาก Font Segoe UI

ในทางปกติแล้วคุณไม่สามารถปรับเปลี่ยนฟอนต์ระบบของ Windows ได้ และทางไมโครซอฟท์ก็ไม่แนะนำให้เปลี่ยนเพราะอาจมีผลต่อการทำงานในการแสดงผลต่างๆของ Windows หากฟอนต์ที่นำมาแทนที่ไม่ได้มาตรฐาน แต่หากต้องการจะทำจริงๆก็สามารถทำได้ โดยอาจต้องสร้างไฟล์มาบังคัญไปแก้ไขไฟล์ registry ของระบบ

Font default Command Prompt Windows 10

ส่วนใครที่อยากจะทราบว่าแล้ว font เวลาเราเปิดใน Command Prompt เป็น Font อะไร ให้ลองเปิดหน้าต่างของ Command Prompt ขึ้นมาแล้วคลิกขวาที่แทบบาร์ด้านบนเลือก Properties แล้วเลือกแถบ Font คุณจะเห็นดังภาพด้านล่าง

โดยฟอนต์ที่เป็นค่าเริ่มต้นขอ Command Prompt ก็คือ Consolas นั้นเอง คุณสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามที่คุณต้องการในหน้าต่างนี้ได้เลย

 

modify: สามารถนำบทความไปเผยแพร่ได้อย่างอิสระ โดยกล่าวถึงแหล่งที่มา เป็นลิงค์กลับมายังบทความนั้นๆ บทความอาจมีการพิมพ์ตกเรื่องภาษาไปบ้าง ต้องขออภัย พยามจะพิมพ์ผิดให้น้อยที่สุด (ทำเว็บคนเดียวไม่มีคนตรวจทาน) บทความที่สอนเรื่องต่างๆ กรุณาอ่านบทความให้เข้าใจก่อนโพสต์ถาม ติดตรงไหนสามารถถามได้ที่โพสต์นั้นๆ