นโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลส่วนบุคคล คืออะไร?

ข้อมูลส่วนบุคคล* หมายถึง “ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ”

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ที่อยู่เว็บไซต์ของเราคือ: https://www.modify.in.th เป็นเว็บไซต์อ่านบทความ เกี่ยวกับไอที เป็น Blog ส่วนบุคล

เราเก็บข้อมูลส่วนตัวอะไรบ้างและทำไมเราต้องเก็บ

เราอาจจะมีการเก็บข้อมูลส่วนตัวเช่น ชื่อ อีเมล การตั้งค่าบัญชี  และข้อมูลทางเทคนิคเช่นข้อมูลเกี่ยวกับคุกกี้  รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่านในบทความที่คุณแสดงความคิดเห็นใน modify.in.th เท่านั้น

  • ข้อมูลที่อยู่ภายใต้การแสดงความคิดเห็น จะแสดงต่อสาธารณะภายใต้บทความนั้นๆเท่านั้น ไม่มีการเรียบเรียงไปแสดงนอกเว็บไซต์หรือนำข้อมูลไปใช้ในทางอื่น
  • หากท่านแสดงความคิดเห็นไปแล้ว ใส่ข้อมูลของคุณลงไป และไม่ต้องการให้ข้อมูลแสดงบนเว็บไซต์ สามารถแจ้งความจำนงนำข้อมูลดังกล่าวออกได้ โดยสามารถติดต่อได้ที่mail modify

การใช้คุกกี้ (Cookies)

modify.in.th อาจมีการเก็บคุกกี้ การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์จากผู้เข้าเยี่ยมชมทุกราย และอาจมีการเก็บข้อมูลเชิงสถิติ เพื่อรวบรวมข้อมูลในการวิเคาะห์การทำงานของเว็บไซต์ ศึกษาพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้ เพื่อทำไปพัฒนาให้มีประสิทธิภาพต่อผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น