Audio renderer error. Please restart your computer.

วิธีแก้ Google Chrome ขึ้น Audio renderer error. Please restart your computer. เวลาเปิด Youtube

เม.ย. 29, 2021 modify 0

สำหรับผู้ใช้งาน Windows 10 แล้วเวลาเปิดเว็บฟังเพลงหรือดูคลิปวีดีโอจากเว็บบราวเซอร์ต่างๆแล้วขึ้นข้อความ เช่น Google Chrome เวลาดู Youtube แล้วขึ้นข้อความ Audio renderer error. Please restart your computer. เวลาเปิดคลิปดู ไม่มีภาพและเสียง ไม่สามารถดู Y [อ่านต่อ…]

Diagnosing your PC

Windows 10 เปิดเครื่องขึ้น Diagnosing your PC แล้วให้ Startup Repair ต้องทำอย่างไร

เม.ย. 27, 2021 modify 0

สำหรับใครที่ใช้งาน Windows 10 เปิดเครื่องมาขึ้นข้อความ Diagnosing your PC พื้นสีดำ และสักพักปราฏกข้อความ Repair Computer รอไปสักระยะมีหน้าต่างสีฟ้าพร้อมข้อความ Startup Repair. Couldn’t repait your PC. Press “Advanced option” to try [อ่านต่อ…]

Windows 10 logo

วิธีแก้ Windows reported that no product key was found on your device. Error code:0xC004F213

เม.ย. 24, 2021 modify 0

สำหรับใครที่ใช้งาน Windows 10 แล้วไปตรวจสอบที่ Activation แล้วมีข้อความขึ้นประมาณว่า Windows reported that no product key was found on your device. Error code:0xC004F213 ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นได้อย่างไร แล้วมีวิธีแก้อย่างไรส่วนโค้ด 0xC004F213 หมายถึงอ [อ่านต่อ…]

Windows won't boot

วิธีแก้ Invalid or damaged Bootable partition เกิดจากอะไร เปิดเครื่องก็เจอ

เม.ย. 23, 2021 modify 0

สำหรบผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ Windows 10 หรืออื่นๆ อาจเปิดคอมพิวเตอร์ของคุณแล้วเกิดข้อความ “Invalid or damaged Bootable partition” ไม่สามารถใช้งานเครื่องได้ จึงเกิดคำถามว่า error ดังกล่าวเกิดจากอะไร แล้วมีวิธีแก้ไขปัญหาอย่างไร บ [อ่านต่อ…]

Windows 10 Desktop

Windows 10 : Reset this PC – There was a problem resetting your PC. No changes were made. แก้อย่างไร เป็นอะไร

เม.ย. 23, 2021 modify 0

สำหรับผู้ใช้งาน Windows 10 แล้วหากต้องการ Reset คอมพิวเตอร์เพื่อให้สามารถกลับมาใช้ Windwos ใหม่ โดยให้เหมือนกับ Windows ที่ติดตั้งมาใหม่ๆ แล้วอาจขึ้นข้อความ Reset this PC There was a problem resetting your PC. No changes were made. ทำให้ไม่สามารถ res [อ่านต่อ…]

Howto Flxing Stage

Fixing (C:) Stage 1: 62% (191928 of 656800); Total: 11%; ETA: 966:15:12.. แก้ไขอย่างไร

เม.ย. 22, 2021 modify 0

สำหรับผู้ใช้งาน Windows แล้วเกิดเครื่องมาขึ้นข้อความประมาณ Fixing (D:) Stage 1: 62% (191928 of 656800); Total: 11%; ETA: 966:15:12 หมายถึงอะไร เกิดจากอะไร บางคนรอให้ครบ 100% แล้วก็ยังวนไปวนมาอยู่อีก ต้องทำอย่างไร มีวิธีแก้หรือไม่ ข้อความดังกล่าวเป็นก [อ่านต่อ…]

AMD Bug Report Tool : We detected a driver timeout has occurred on your system. A bug report has been generated. This report could help AMD find a solution. Would you like to report this issue?

AMD Bug Report Tool : We detected a driver timeout has occurred on your system. แก้ยังไง

เม.ย. 9, 2021 modify 0

สำหรับผู้ใช้การ์ดจอของ AMD แล้วหากเครื่องมีปัญหาเช่นปิดเครื่องหรือเครื่องดับไปเลย แล้วเปิดขึ้นมาพบข้อความ AMD Bug Report Tool : We detected a driver timeout has occurred on your system. A bug report has been generated. This report could help AMD find [อ่านต่อ…]

InstallShield Wizard The path to the installation contains unsupported characters.

วิธีแก้ InstallShield Wizard : The path to the installation contains unsupported characters. คืออะไร

มี.ค. 27, 2021 modify 0

สำหรับผู้ที่กำลังติดตั้งโปรแกรมหรือเกมแอพต่างๆ แล้วเกิดข้อความ error ไม่สามารถติดตั้งได้ประมาณว่า InstallShield Wizard The path to the installation contains unsupported characters. Try moving the installation to a location that does not have special [อ่านต่อ…]

เปิดคอมฯขึ้น USB Device Over Current Status Detected !! แก้อย่างไร คืออะไร

มี.ค. 19, 2021 modify 0

สำหรับใครที่เปิดใช้งานคอมพิวเตอร์แล้วขึ้นข้อวาม USB Device Over Current Status Detected !! System Will Shutdown After 15 Second และหลังจากนั้นคอมพิวเตอร์ก็จะปิดเครื่องลงใน 15 วินาทีดังที่กล่าว หลายคนจึงเกิดคำถามว่าเกิดอะไรขึ้น แล้วจะแก้อย่างไร ปัญหาเ [อ่านต่อ…]

An Error Occurred While Starting Roblox เป็นอะไร แก้ไขอย่างไร

มี.ค. 18, 2021 modify 0

สำหรับใครที่เล่น Roblox ตัวที่ติดตั้งผ่านหน้าเว็บไซต์ (ที่เมื่อติดติดตั้งแล้วจะมีไอคอน Roblox Player อยู่ที่หน้า desktop) แล้วเกิดมีปัญหาไม่สามารถใช้งานได้ ขึ้นข้อความ An Error Occurred While Starting Roblox ไม่สามารถเปิดได้ แบบภาพด้านล่าง ปัญหานี้ส่ [อ่านต่อ…]

Windows cannot be installed to this disk

Windows can’t be installed on drive ติดตั้ง Windows ไม่ได้เกิดจากอะไร

มี.ค. 13, 2021 modify 0

สำหรับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ใช้งานระบบปฏิบัติการ Windoos อาจจะพบปัญหาขณะติดตั้ง Windows 10 หรือรุ่นอื่นๆขึ้นข้อความ Windows can’t be installed on drive 0 partition 1 (Show details) หรือ ไม่สามารถติดตั้ง Windows ในไดรฟ์ 0 พาร์ติชัน 1 (แสดงรายละเอี [อ่านต่อ…]

Reboot and Select proper Boot device or Insert Boot Media in Selected Boot device and press a key

เปิดคอมฯขึ้นข้อความ Reboot and Select proper Boot device or Insert Boot Media in Selected Boot device and press a key แก้อย่างไร

ก.พ. 21, 2021 modify 0

สำหรับปัญหาคอมพิวเตอร์เปิดมาแล้วเจอข้อความ “Reboot and Select proper Boot device or Insert Boot Media in Selected Boot device and press a key” ไม่สามารถเข้าใช้งาน Windows ได้จึงเกิดคำถามว่าข้อความ error ดังกล่าวเกิดจากปัญหาอะไร ถึงขึ้นมาฟ [อ่านต่อ…]

1 2