Press ESC in 1 Seconds to Skip Startup.nsh Any Other Key to Continue.

เปิดคอมแล้วขึ้น Press ESC in 1 Seconds to Skip Startup.nsh Any Other Key to Continue. เกิดจากอะไร

29 เมษายน 2022 modify 1

สำหรับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์แล้วไม่สามารถเริ่มต้นระบบได้ ขึ้นหน้าต่างพื้นสีดำและมีตัวหนังสือสรุปข้อความประมาณว่า “Press ESC in 1 Seconds to Skip Startup.nsh Any Other Key to Continue.” ทำให้เกิดคำถามว่าเกิดจากอะไร และมีวิธีการแก้ไขอย่างไร ส [อ่านต่อ…]

Windows 11 logo in monitor

เปิดเกมหรือโปรแกรมไม่ได้ ขึ้นข้อความ The application was unable to start correctly (0xc000007b)

16 พฤศจิกายน 2021 modify 0

สำหรับผู้ใช้งาน Windows แล้วจะเปิดโปรแกรมหรือเกมบางตัว แล้วมีปัญหาไม่สามารถใช้งานหรือเปิดได้จะขึ้นข้อความ Error “The application was unable to start correctly (0xc000007b). Click OK to closee the application.” ไม่ว่าจะทำอย่างไร ก็ไม่สามาร [อ่านต่อ…]

นาฬิกาช้าเกินไป NET::ERR_CERT_DATE_INVALID

เข้าเว็บไม่ได้ขึ้น Your connection is not Private “NET::ERR_CERT_DATE_INVALID” แก้ไขอย่างไร เกิดจากอะไร

20 ตุลาคม 2021 modify 1

สำหรับใครที่ใช้งานอินเตอร์เน็ตแล้วเข้าเว็บไซต์ผ่านเบราว์เซอร์อาจเข้าไม่ได้และขึ้นข้อความ Your connection is not Private “นาฬิกาของคุณช้ากว่าปัจจุบัน” หรือ “นาฬิกาเร็วกว่าปัจจุบัน” หรือ “NET::ERR_CERT_DATE_INVALID” [อ่านต่อ…]

Windows 10 logo

พบปัญหา Windows 10 Update KB5005565 มีปัญหาการแชร์ปริ้นเตอร์ไม่ได้ (Error 0x0000011b)

19 ตุลาคม 2021 modify 0

สำหรับผู้ใช้งาน Windows 10 อัปเดต Windows KB5005565 แล้วมีปัญหาไม่สามารถแชร์ได้ หรือสั่งปริ้นในวงแลนเดียวกันได้ จะขึ้นข้อความประมาณว่า Connect to Printer. Windows cannot connect to the printer. Operation failed with error 0x0000011b. ทำให้ไม่สามารถใช [อ่านต่อ…]

Google Chrome logo

การเชื่อมต่อของคุณไม่เป็นส่วนตัว เข้าเว็บไซต์ไม่ได้ NET: ERR _CERT DATE_INVALID

1 ตุลาคม 2021 modify 0

สำหรับการใช้งานเข้าเว็บไซต์ผ่านเบราว์เซอร์แล้วขึ้นข้อความ “การเชื่อมต่อของคุณไม่เป็นส่วนตัว” และมีข้อความ Error ขึ้น NET: ERR _CERT DATE_INVALID ทำให้เกิดคำถามว่า ทำไมเข้าเว็บไซต์ไม่ได้ และขึ้นข้อความดังกล่าว และต้องแก้ไขอย่างไร ต้องทำอย่ [อ่านต่อ…]

The following Channel memory did not pass CPU memory test. Please remove the memory then plug again.

เปิดคอมแล้วขึ้น The following Channel memory did not pass CPU memory test. เกิดจากอะไรแก้ไขอย่างไร

22 กันยายน 2021 modify 0

สำหรับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์แล้วมีปัญหาไม่สามารถเกิดคอมพิวเตอร์หรือบูต Windows ได้ขึ้นหน้าจอสีดำตัวหนังสือสีขาวและเขียนข้อความประมาณว่า The following Channel memory did not pass CPU memory test. Please remove the memory then plug again. Channel B สำหรั [อ่านต่อ…]

Facebook Logo

Facebook “คำขอของคุณไม่สามารถดำเนินการได้ มีปัญหาเกิดขึ้นกับคำร้องขอนี้ เรากำลังพยายามแก้ไขให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้” แก้ไขอย่างไร เกิดจากอะไร

31 สิงหาคม 2021 modify 0

สำหรับช่วงนี้มีผู้ใช้งาน Facebook จำนวนไม่น้อยไม่สามารถใช้งาน Facebook ได้พร้อมข้อความ “คำขอของคุณไม่สามารถดำเนินการได้ มีปัญหาเกิดขึ้นกับคำร้องขอนี้ เรากำลังพยายามแก้ไขให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้” หรือ “Your Request Couldn’t [อ่านต่อ…]

Recovery Error code 0xc000000e

เปิดคอมขึ้น Recovery Error code : 0xc000000e เกิดจากอะไร แก้ไขอย่างไร

29 กรกฎาคม 2021 modify 0

สำหรับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์วันดีคืนดีเปิดคอมพิวเตอร์มแล้วขึ้นข้อความ Recovery Your PC needs to be repaired, The application or operting system couldn’t be loaded because a required file is missing or contains errors. File:\Windows\system32\winlo [อ่านต่อ…]

No bootable device insert boot disk and press any key

No bootable device insert boot disk and press any key แก้อย่างไร

18 กรกฎาคม 2021 modify 0

สำหรับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์เมื่อเปิดคอมพิวเตอร์แล้วเจอข้อความ “No bootable device –– insert boot disk and press any key” ไม่สามารถเปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมาได้ พอกดคีย์ใดๆก็ขึ้นข้อความเดิมๆ วนอยู่แบบนั้นจน หลายท่านอาจสงสัยว่าข้อความดังกล่าวคืออ [อ่านต่อ…]

Active Partition not found! Press any key...

วิธีแก้ Active Partition not found! Press any key… คืออะไร แก้ไขอย่างไร

17 กรกฎาคม 2021 modify 0

สำหรับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์วันดีคืนดีเปิดคอมฯมาแล้วไม่สามารถใช้งานได้ขึ้นหน้าจอสีดำพร้อมข้อความ Active Partition not found! Press any key… กดปุ่มใดๆก็กลับมาหน้าเดิม จึงเกิดคำถามว่าเกิดจากอะไร มีวิธีแก้ไขหรือตรวจสอบเบื้องต้นอย่างไรบ้าง มาเรียนรู้ [อ่านต่อ…]

A disk read error occurred, Press Ctrl+Alt+Del to restart

วิธีแก้ A disk read error occurred, Press Ctrl+Alt+Del to restart คืออะไร แก้ไขอย่างไร

15 กรกฎาคม 2021 modify 0

สำหรับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์เปิดคอมฯมาแล้วขึ้นข้อความ “A disk read error occurred, Press Ctrl+Alt+Del to restart” เลยเกิดคำถามว่าข้อความที่ขึ้นหมายถึงอะไร เกิดอะไรขึ้น และมีวิธีแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างไร บทความนี้จะขอพูดถึงวิธีการแก้ไขเมื [อ่านต่อ…]

The boot selection failed because a required is inaccessible.

เปิดเครื่องขึ้น Windows failed to start. a recent hardware or software change might be the cause แก้อย่างไร

9 กรกฎาคม 2021 modify 0

สำหรับผู้ใช้งาน Windows 10 หรือ Windows 11 แล้วเปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมาแล้วขึ้นข้อความประมาณว่า “Windows failed to start. a recent hardware or software change might be the cause. To fix the problem:” ทำให้เกิดคำถามว่าเกิดจากอะไรและมีวิธีแก้ไ [อ่านต่อ…]

เปิดเครื่องไม่ติด All boot options are tried. Press (F4) key to recover with factory image using recovery Or any other keys for next boot loop iteration.

เปิดคอมฯขึ้น “All boot options are tried. Press (F4) key to recover with factory image using recovery Or any other keys for next boot loop iteration.”

4 กรกฎาคม 2021 modify 0

สำหรับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์แล้วอาจมีปัญหาไม่สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ เปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นข้อความ “All boot options are tried. Press (F4) key to recover with factory image using recovery Or any other keys for next boot loop iteration.” อาจ [อ่านต่อ…]

Audio renderer error. Please restart your computer.

วิธีแก้ Google Chrome ขึ้น Audio renderer error. Please restart your computer. เวลาเปิด Youtube

29 เมษายน 2021 modify 0

สำหรับผู้ใช้งาน Windows 10 แล้วเวลาเปิดเว็บฟังเพลงหรือดูคลิปวีดีโอจากเว็บบราวเซอร์ต่างๆแล้วขึ้นข้อความ เช่น Google Chrome เวลาดู Youtube แล้วขึ้นข้อความ Audio renderer error. Please restart your computer. เวลาเปิดคลิปดู ไม่มีภาพและเสียง ไม่สามารถดู Y [อ่านต่อ…]

Diagnosing your PC

Windows 10 เปิดเครื่องขึ้น Diagnosing your PC แล้วให้ Startup Repair ต้องทำอย่างไร

27 เมษายน 2021 modify 0

สำหรับใครที่ใช้งาน Windows 10 เปิดเครื่องมาขึ้นข้อความ Diagnosing your PC พื้นสีดำ และสักพักปราฏกข้อความ Repair Computer รอไปสักระยะมีหน้าต่างสีฟ้าพร้อมข้อความ Startup Repair. Couldn’t repait your PC. Press “Advanced option” to try [อ่านต่อ…]

Windows 10 logo

วิธีแก้ Windows reported that no product key was found on your device. Error code:0xC004F213

24 เมษายน 2021 modify 0

สำหรับใครที่ใช้งาน Windows 10 แล้วไปตรวจสอบที่ Activation แล้วมีข้อความขึ้นประมาณว่า Windows reported that no product key was found on your device. Error code:0xC004F213 ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นได้อย่างไร แล้วมีวิธีแก้อย่างไรส่วนโค้ด 0xC004F213 หมายถึงอ [อ่านต่อ…]

Windows won't boot

วิธีแก้ Invalid or damaged Bootable partition เกิดจากอะไร เปิดเครื่องก็เจอ

23 เมษายน 2021 modify 0

สำหรบผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ Windows 10 หรืออื่นๆ อาจเปิดคอมพิวเตอร์ของคุณแล้วเกิดข้อความ “Invalid or damaged Bootable partition” ไม่สามารถใช้งานเครื่องได้ จึงเกิดคำถามว่า error ดังกล่าวเกิดจากอะไร แล้วมีวิธีแก้ไขปัญหาอย่างไร บ [อ่านต่อ…]

Windows 10 Desktop

Windows 10 : Reset this PC – There was a problem resetting your PC. No changes were made. แก้อย่างไร เป็นอะไร

23 เมษายน 2021 modify 0

สำหรับผู้ใช้งาน Windows 10 แล้วหากต้องการ Reset คอมพิวเตอร์เพื่อให้สามารถกลับมาใช้ Windwos ใหม่ โดยให้เหมือนกับ Windows ที่ติดตั้งมาใหม่ๆ แล้วอาจขึ้นข้อความ Reset this PC There was a problem resetting your PC. No changes were made. ทำให้ไม่สามารถ res [อ่านต่อ…]

Howto Flxing Stage

Fixing (C:) Stage 1: 62% (191928 of 656800); Total: 11%; ETA: 966:15:12.. แก้ไขอย่างไร

22 เมษายน 2021 modify 0

สำหรับผู้ใช้งาน Windows แล้วเกิดเครื่องมาขึ้นข้อความประมาณ Fixing (D:) Stage 1: 62% (191928 of 656800); Total: 11%; ETA: 966:15:12 หมายถึงอะไร เกิดจากอะไร บางคนรอให้ครบ 100% แล้วก็ยังวนไปวนมาอยู่อีก ต้องทำอย่างไร มีวิธีแก้หรือไม่ ข้อความดังกล่าวเป็นก [อ่านต่อ…]

AMD Bug Report Tool : We detected a driver timeout has occurred on your system. A bug report has been generated. This report could help AMD find a solution. Would you like to report this issue?

AMD Bug Report Tool : We detected a driver timeout has occurred on your system. แก้ยังไง

9 เมษายน 2021 modify 0

สำหรับผู้ใช้การ์ดจอของ AMD แล้วหากเครื่องมีปัญหาเช่นปิดเครื่องหรือเครื่องดับไปเลย แล้วเปิดขึ้นมาพบข้อความ AMD Bug Report Tool : We detected a driver timeout has occurred on your system. A bug report has been generated. This report could help AMD find [อ่านต่อ…]