เปิดโปรแกรม หรือเกมไม่ได้ขึ้น The application has failed to start because its side-by-side configuration is incorrect เกิดจากอะไร แก้ไขอย่างไง

Windows 11 logo Cartoon

Windows เปิดโปรแกรมไม่ได้ WINDOWS 10 error The application has failed to start because the side by side configuration is incorrect please see the application event log or use the command line sxstrace.exe tool for more detail.


สำหรับผู้ที่มีปัญหาไม่สามารถเปิดโปรแกรมได้ เมื่อเปิดจะได้หน้าต่างขึ้นมาเตือนข้อความ “”WINDOWS 10 error The application has failed to start because the side by side configuration is incorrect please see the application event log or use the command line sxstrace.exe tool for more detail.” for every application that i try to launch.”

The application has failed to start because its side-by-side configuration is incorrect

ข้อความ error ดังกล่าวอาจเกิดได้จากหลายโปรแกรมพร้อมๆกันหรือโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งโดยเฉพาะ ยกตัวอย่างเช่น Chrome หากขึ้นเมื่อเปิดโปรแกรม ปัญหาส่วนใหญ่มักเกิดจากความผิดพลาดของ Visual C++ redistributable package เสียหาย หรือไฟล์ System บางตัวมีปัญหา สิ่งที่ต้องทำหากเกิดปัญหาไม่สามารถใช้งานโปรแกรมได้

ให้ทำการติดตั้ง Visual C++ redistributable package ใหม่

ให้ทดสอบติดตั้ง Visual C++ redistributable package ทุกเวอร์ชันลงไปในเครื่องทั้งแบบ 64 บิตและ 32 บิต

Architecture Link Notes
ARM64 aka.ms/vs/17/release/vc_redist.arm64.exe สำหรับ ARM64
X86 aka.ms/vs/17/release/vc_redist.x86.exe สำหรับ Windows แบบ 32 บิต x86
X64 aka.ms/vs/17/release/vc_redist.x64.exe สำหรับ Windows ARM64 และ X64

หากทำการติดตั้ง Visual C++ redistributable package ไว้ก่อนหน้านี้แล้ว ให้ทำการถอดถอนการติดตั้ง Visual C++ redistributable package แล้วติดตั้งลงไปใหม่ โดยไปไปยัง Control panel เลือก Programs แล้วตรวจสอบ Visual C++ redistributable package ถอนถอนการติดตั้งและติดตั้งใหม่

ซ่อมไฟล์ระบบ Windows

sfc /scannow

ให้ใช้คำสั่ง sfc/scannow ใน Command prompt type อ่านรายละเอียดได้ที่ วิธีซ่อมไฟล์ระบบ Windows 

ถอดถอนโปรแกรมและติดตั้งใหม่

ปัญหาอาจเกิดจากตัวโปรแกรม หรือส่วนเสริมโปรแกรมไม่สมบูรณ์การถอดถอนโปรแกรมและติดตั้งลงไปใหม่ จะช่วยเรื่องการ reinstall ส่วนเสริมต่างๆที่โปรแกรมต้องการลงไปใหม่ด้วย

About modify 4836 Articles
สามารถนำบทความไปเผยแพร่ได้อย่างอิสระ โดยกล่าวถึงแหล่งที่มา เป็นลิงค์กลับมายังบทความนั้นๆ บทความอาจมีการพิมพ์ตกเรื่องภาษาไปบ้าง ต้องขออภัย พยามจะพิมพ์ผิดให้น้อยที่สุด (ทำเว็บคนเดียวไม่มีคนตรวจทาน) บทความที่สอนเรื่องต่างๆ กรุณาอ่านบทความให้เข้าใจก่อนโพสต์ถาม ติดตรงไหนสามารถถามได้ที่โพสต์นั้นๆ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.