เปิดคอมฯแล้วขึ้น Power supply surges detected during the previous power on. เกิดจากอะไร แก้ไขอย่างไร

Power supply surges detected during the previous power on thumbnail

Power supply surges detected during the previous power on. ASUS Anti-surge was triggered to protect system from unstable pouer supply unit!


สำหรับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์และเปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมา แล้วขึ้นข้อความ

Power supply surges detected during the previous power on.
Power supply surges detected during the previous power on. ASUS Anti-surge was triggered to protect system from unstable pouer supply unit!
Press F1 to Run SETUP

ไม่สามารถเปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นได้ เลยเกิดคำถามว่าปัญหาเกิดจากอะไร และต้องแก้ไขอย่างไร

Power supply surges detected during the previous power on. ASUS Anti-surge was triggered to protect system from unstable pouer supply unit!

หากคุณเปิดคอมพิวเตอร์แล้วได้รับข้อความดังกล่าว เป็นการแจ้งเตือนจากฟีเจอร์ ASUS Anti-surge ของเมนบอร์ด ASUS เป็นระบบกันไฟกระชากหรือไฟเกิด ระบบตรวจพบการกระชากของแหล่งจ่ายไฟระหว่างการเปิดเครื่องครั้งก่อน เพื่อป้องความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ ระบบจึงมีการแจ้งเตือน

ปัญหาไฟกระชาก เกิดขึ้นได้อย่างไร

จริงๆแล้วปัญหาไฟกระชากเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุมาก แต่หลักๆที่ต้องตรวจสอบระบบต่างๆดังต่อไปนี้

  • ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟของคุณ ว่ามีการจ่ายไฟมาสม่ำเสมอหรือไม่ ในบางครังไฟตกหรือไฟเข้ายัง Power supply ไม่สม่ำเสมออาจสร้างความเสียหายให้กับ Power supply หรือส่วนอื่นๆของคอมพิวเตอร์ได้
  • ตรวจสอบคอมพิวเตอร์ของคุณมีการเสียบปลั๊กอย่างถูกต้องแล้วหรือไม่ การเสียบปลั๊กที่ไม่ถูกต้องอาจนำมาซึ่งปัญหาต่างๆ ตรวจสอบว่ามีการเสียบปลั๊กแน่นดีแล้วหรือไม่ อาจรวมไปถึงเต้ารับที่ใช้งานกับคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ด้วย
  • มีการเพิ่มฮาร์ดแวร์ใดๆใหม่ ก่อนหน้านี้หรือไม่ ตรวจสอบการเพิ่มอุปกรณ์ใดๆก่อนหน้านี้ ว่าเพิ่มอะไรลงไปใหม่ อาจเกิดปัญหาการเชื่อมต่อต่างๆระหว่างการใช้งานแล้วเกิดปัญหาหรือไม่ ให้ทดสอบถอดออกแล้วทดสอบ
  • มีการเปลี่ยนการตั้งค่า Bios ก่อนหน้านี้หรือไม่
  • อุปกรณ์มีปัญหา ปัญหาที่เกิดจากอุปกรณ์ มักเกิดขึ้นได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Power supply รวมไปถึงเมนบอร์ด ก็อาจทำให้เกิดปัญหานี้ได้

วิธีแก้ไขปัญหา Power supply surges detected during the previous power on.

  • ตรวจสอบไฟหรือการเชื่อมต่อใดๆก่อนเข้าไปมาเครื่อง ว่าสามารถใช้งานได้ดีไม่พบปัญหาใดๆ
  • หากมีเครื่องสำรองไฟ ให้ทดสอบเลิกใช้งานและทดสอบการใช้งาน อาจเกิดจากปัญหาเครื่องสำรองไฟปล่อยไฟมาไม่พอ
  • คืนค่าการตั้งค่า Bios หรือปรับไฟให้สามารถเข้ากับอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้
  • ปิดการป้องกัน ASUS Anti-surge (ไม่แนะนำ แต่เป็นทางเลือกสุดท้าย) F1 > BIOS > Custom Mode > Monitoring > Anti Surge Support > Disabled
About modify 4837 Articles
สามารถนำบทความไปเผยแพร่ได้อย่างอิสระ โดยกล่าวถึงแหล่งที่มา เป็นลิงค์กลับมายังบทความนั้นๆ บทความอาจมีการพิมพ์ตกเรื่องภาษาไปบ้าง ต้องขออภัย พยามจะพิมพ์ผิดให้น้อยที่สุด (ทำเว็บคนเดียวไม่มีคนตรวจทาน) บทความที่สอนเรื่องต่างๆ กรุณาอ่านบทความให้เข้าใจก่อนโพสต์ถาม ติดตรงไหนสามารถถามได้ที่โพสต์นั้นๆ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.