การตั้งค่าความรู้สึก Facebook คืออะไร ตั้งค่าอย่างไร

่วิธีการตั้งค่าความรู้สึกเฟสบุ๊ค กำหมดการแสดงความรู้สึก Facebook

สำหรับผู้ใช้งานเฟสบุ๊ค ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเราสามารถแสดงความรู้สึกที่โพสต์นั้นๆกันได้ ไม่ว่าจะเป็นโดยเราสามารถกำหรดการตั้งค่าการแสดงความรู้สึกในโพสต์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโพสต์ของตัวเองหรือโพสต์ของคนอื่น ให้แสดงจำนวน การซ่อนพวกนี้จะเป็นการแสดงจำนวน

การตั้งค่าความรู้สึก Facebook ในคอมพิวเตอร์ PC ผ่านเบราว์เซอร์

ให้ไปที่ การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัว 

และให้เลือก การตั้งค่าฟีดข่าว

จากนั้นให้เลือก “การตั้งค่าความรู้สึก” ดังภาพด้านล่าง

ในหน้าต่อไปจะเป็นการตั้งค่า “ซ่อนจำนวนความรู้สึก” ดังภาพด้านล่าง

จากภาพด้านบนจะเป็นการตั้งค่าของ “ซ่อนจำนวนความรู้สึก”  ซึ่งจะมี 2 หัวข้อดังต่อไปนี้

บนโพสต์จากผู้อื่น

คุณสามารถซ่อนจำนวนความรู้สึกทั้งหมดที่คุณเห็นในโฆษณาบนฟีดข่าวหรือโพสต์บน Facebook จากผู้อื่น เช่น ครอบครัว เพื่อน เพจ หรือกลุ่มต่างๆ ที่คุณอาจติดตามหรือไม่ติดตามได้ ซึ่งหมายความว่า
  • คุณจะยังคงเห็นจำนวนความรู้สึกทั้งหมดในโพสต์จากที่อื่นๆ ได้ เช่น Facebook Watch, Marketplace และงานกิจกรรม
  • เมื่อคุณเปิดการตั้งค่านี้ คุณจะไม่เห็นจำนวนความรู้สึกทั้งหมดในโฆษณาบนฟีดข่าวและโพสต์ทุกรายการที่อาจแสดงบนฟีดข่าว เพจ หรือกลุ่มต่างๆ
  • คุณไม่สามารถซ่อนจำนวนความรู้สึกเฉพาะบนโพสต์ที่ต้องการได้

เป็นการซ่อนจำนวนความรู้สึกของโพสต์ของคนอื่น

บนโพสต์ของคุณ

คุณสามารถซ่อนจำนวนความรู้สึกทั้งหมดที่คุณเห็นในโฆษณาบนฟีดข่าวหรือโพสต์บน Facebook จากผู้อื่น เช่น ครอบครัว เพื่อน เพจ หรือกลุ่มต่างๆ ที่คุณอาจติดตามหรือไม่ติดตามได้ ซึ่งหมายความว่า
  • คุณจะยังคงเห็นจำนวนความรู้สึกทั้งหมดในโพสต์จากที่อื่นๆ ได้ เช่น Facebook Watch, Marketplace และงานกิจกรรม
  • เมื่อคุณเปิดการตั้งค่านี้ คุณจะไม่เห็นจำนวนความรู้สึกทั้งหมดในโฆษณาบนฟีดข่าวและโพสต์ทุกรายการที่อาจแสดงบนฟีดข่าว เพจ หรือกลุ่มต่างๆ
  • คุณไม่สามารถซ่อนจำนวนความรู้สึกเฉพาะบนโพสต์ที่ต้องการได้

เป็นการซ่อนจำนวนความรู้สึกของโพสต์ของตัวเอง ไม่รวมโพสต์ในกลุ่มหรือที่อื่นๆดังที่รายละเอียดดังกล่าว

การตั้งค่าความรู้สึก Facebook ในโทรศัพท์ผ่านแอปพลิเคชัน

ให้ไปที่ การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัว > การตั้งค่า

 

และให้เลือก “การตั้งค่าความรู้สึก

modify: สามารถนำบทความไปเผยแพร่ได้อย่างอิสระ โดยกล่าวถึงแหล่งที่มา เป็นลิงค์กลับมายังบทความนั้นๆ บทความอาจมีการพิมพ์ตกเรื่องภาษาไปบ้าง ต้องขออภัย พยามจะพิมพ์ผิดให้น้อยที่สุด (ทำเว็บคนเดียวไม่มีคนตรวจทาน) บทความที่สอนเรื่องต่างๆ กรุณาอ่านบทความให้เข้าใจก่อนโพสต์ถาม ติดตรงไหนสามารถถามได้ที่โพสต์นั้นๆ