เมนูลัด Samsung ปุ่มลัดซัมซุง อยู่ตรงไหน ตั้งค่าอย่างไร

การตั้งค่าปุ่มลัด Control Center Samsung ปุ่มลัดต่างๆของมือถือซัมซุงอยู่ตรงไหน

สำหรับผู้ใช้งานมือถือซัมซุงแล้วอยากจะเรียกเมนูลัดซึ่งปกติแล้วมือถือ Android ยี้ห้ออื่นๆ จะสไลด์หน้าจอจากด้านล่างขึ้นบน แต่การสไลค์หน้าจอจากล้างขึ้นบนของมือถือ Samsung จะเป็นการเปิดหน้าต่างของการวมแอปพลิเคชันทั้งหมด แต่การจะเข้าถึงส่วนของ Control Center หรือปุ่มเมนูลัดต่างๆได้ ตัวอย่างของ Shortcut center ของ Vivo จากภาพด้านล่าง

สำหรับการเรียกใช้งาน Shortcut center หรือเมนูลัดของมือถือ Samsung นั้นให้สไลด์จากด้านบนลงมาด้านล่าง

ซึ่งเมนูนี้มันจะเป็นแค่เมนูลัดสั้นๆ ถ้าอยากเรียกให้เป็นแบบมือถือยี้หออื่นๆ ให้สไลด์จากด้านบนลงมาด้านล่างอีกครั้งหนึ่งจะได้แบบภาพด้านล่าง

หน้าต่างดังกล่าวจะเป็นเมนูของปุ่มลัดต่างๆ หากมีมากกว่า 1 หน้าจะมีให้สไลด์จากด้านข้างได้อีก เราสามารถย้ายตำแหน่งปุ่มต่างๆได้ที่เมนู ด้านบนขวามือที่เป็นการเพิ่มเติมจุด 3 จุด ให้เลือกตัวเลือก “ลำดับปุ่ม” จะเป็นการตั้งค่าหรือย้ายตำแหน่งปุ่มลัดของเครื่องได้

เปิดใช้งาน Assistant Menu (เมนูช่วยเหลือ)

สำหรับปุ่มลัดยังมีการเปิด “เมนูช่วยเหลือ” ซื้อสามารถเปิดได้ที่ การตั้งค่า > การช่วยเหลือการรเข้าถึง > ความคล่องแคล่วและการโต้ตอบ > ให้เลือกเมนู “เมนูช่วยเหลือ

จะมีเมนูปุ่มที่หน้าจอให้ไว้สำหรับเรียกเมนูการช่วยเหลือต่างๆขึ้นมาที่หน้าจอ

modify: สามารถนำบทความไปเผยแพร่ได้อย่างอิสระ โดยกล่าวถึงแหล่งที่มา เป็นลิงค์กลับมายังบทความนั้นๆ บทความอาจมีการพิมพ์ตกเรื่องภาษาไปบ้าง ต้องขออภัย พยามจะพิมพ์ผิดให้น้อยที่สุด (ทำเว็บคนเดียวไม่มีคนตรวจทาน) บทความที่สอนเรื่องต่างๆ กรุณาอ่านบทความให้เข้าใจก่อนโพสต์ถาม ติดตรงไหนสามารถถามได้ที่โพสต์นั้นๆ