Patent

Apple จดสิทธิบัตร รับรู้ว่ากำลังถือ iPhone ด้วยมือข้างไหน เพื่อปรับการใช้งาน ให้เหมาะกับมือข้างที่ถือ

Apple จดสิทธิบัตร ที…