PHP

เมื่อ PHP เข้ารหัสและถอดรหัสเพียงแค่ใช้กุญแจดอกสำคัญดอกเดียวกัน หรือเรียกว่า (Secret-Key)

ด้วยเหตุที่ว่า การเป…

Hack ภาษาใหม่จาก Facebook ทำงานร่วมกับ HHVM และ PHP

Facebook เปิดตัวภาษา…