thumbnail default

ส่งท้ายปีเก่า 2555 ต้อนรับปี 2556

31 ธันวาคม 2012 modify 0
วันนี้แล้วซินะเป็นวันสุดท้ายของปี พ.ศ. 2555 ปีที่มีตัวเลขสวยๆ ทั้ง 12-12-12 และเรื่องราวอื่นๆมากมาย วันนี้ Google ก็ขึ้น Doodle ส่งท้ายปีเก่า 2555 เหมือนกันปกติ Goo…