thumbnail default

เทคโนโลยีสารสนเทศ คืออะไร หมายถึงอะไร

15 มกราคม 2013 modify 0
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ไอที (อังกฤษ: Information technology หรือ IT) หมายถึงเทคโนโลยีสำหรับการประมวลผลสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการรับ-ส่ง การแปลง การจัดเก็บ การประ…