Nokia Lumia 620

Nokia Lumia 620 อัพเดท เป็น Amber ในประเทศไทยได้แล้ว

24 กันยายน 2013 modify 0
Nokia Lumia Amber ซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุดที่พัฒนาระบบแจ้งเตือน และฟีเจอร์ที่มีลักษณะเฉพาะรุ่น เริ่มปล่อยให้มีการอัพเดทตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา โดยจะค่อย…