Electric Vehicle

รถ EV คืออะไร (Electric Vehicle)

5 ธันวาคม 2017 modify 0
ช่วงนี้กระแสรถ EV กำลังมาแรง และน่าจะเห็นยานพาหนะแห่งอนาคตที่จะมาแทนที่รถที่ใช้น้ำมันหรือระบบอื่นๆ จนทำให้หลายคนสงสัยว่า รถ EV คืออะไร สำหรับใครที่ยังไม่ทราบ ว…