Snooze เลิกติดตามเพื่อนได้ชั่วคราว 30 วัน

17 ธันวาคม 2017 none 0
เคยมั้ยที่เบื่อใครบางคน ไม่อยากจะเห็นหน้า ไม่อยากจะรับรู้เรื่องราวใดๆของใครบางคน ไม่อยากจะให้แจ้งเตือนขึ้นมาบน ฟีดข่าว แต่ก็ยังไม่อยากเลิกคบ สรุปว่าเคยงอนใค…