gmail

Gmail เวอร์ชัน G Suite เพิ่มแถบใหม่ 2 แถบ จากเดิม 2 เป็น 4 เพิ่ม Chat และ Rooms

20 กรกฎาคม 2020 modify 0

ก่อนหน้านี้ทาง Gmial มีการเพิ่มเมนู Meet ขึ้นมาในแถบเมนูด้านล่าง  ซึ่งทำให้รวมๆแล้วมีเมนูแค่ 2 เมนูจากคือ Mail และ Meet มันก็จะดูโล่งๆ และดูเปลืองพื้นที่พอสมควร และล่าสุด แถบดังกล่าวก็มีเพิ่มอีก 2 เมนู รวมเป็น 4 เมนูเป็นที่เรียบร้อยแล้วคือ Mail, Chat [อ่านต่อ…]