Java Database Connectivity

JDBC คืออะไร

18 ธันวาคม 2012 modify 0
JDBC (Java Database Connectivity) หลังๆคงมีคนได้ยินคำนี้บ่อยๆ กับการเขียนโปรแกรมด้าน website หลายคนที่ทำงานด้าน website ก็น่าจะคุ้นกับคนนี้เรามารู้จักกันดีกว่า…